De Plusgroep is een klas waar kinderen, die meer verdieping of verbreding nodig hebben, samen les krijgen. Daarbij wordt rekening gehouden met specifieke leerbehoeften. In de Plusgroep krijgen kinderen inzicht in hun eigen leerproces.

Doelstelling

Werken en leren van en met ontwikkelingsgelijken; het leren van sociale vaardigheden werkt beter wanneer je op dezelfde manier denkt en eenzelfde leerniveau hebt.

  • Leren leren; het gaat hierbij om het komen tot inzichten en vaardigheden die horen bij een goede werkhouding, werken volgens een plan, manieren van leren en reflecteren. Het gaat erom dat je plezier beleeft aan het leren van nieuwe dingen, ook als het een beetje moeilijk wordt.
  • Leren denken; het gaat hierbij om het ontwikkelen van en reflecteren op hogere denkvaardigheden zoals analytisch denken, creatief denken en praktisch denken. Je kunt op deze manier tot diepere inzichten komen.
  • Leren voor het leven; het gaat hier om het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden die zorgen voor inzicht in jezelf en anderen. Het is fijn als je goede relaties met anderen kunt onderhouden en dat je kunt blijven doen wat bij je past.

Programma

De eerste weken zullen in het teken staan van kennismaking, groepsvorming en het creëren van veiligheid. Van daaruit zullen de kinderen steeds meer uitgedaagd worden leermomenten aan te gaan. Het aanbod is meestal leergebied overstijgend.
De volgende onderdelen komen volgens een vaststaand ritme in ieder geval aan bod:

  • Spel
  • Persoonlijke ontwikkeling,
  • Kennis academy en onderzoek,
  • Projectwerk,
  • Viering.

We putten de lessen o.a. uit de bronnen:

Algemeen

Start- en eindtijd

De deur van OBS Het Palet gaat ’s ochtends om 8.20 uur open. Om 8.30 uur kunnen we met de lessen starten. Om 14.00 uur eindigt de Plusgroep en kunnen de kinderen opgehaald worden. Groep 4/5 en groep 6/7 krijgt om de week les.

Eten en drinken

De kinderen nemen een pauzehapje mee voor tussendoor (10.15 uur) en een lunch (om 12.15) uur.

Benodigdheden Plusgroep

  • Een 23-rings map. Deze map blijft voor groep 4/5 in de Plusgroep staan en kan voor een vakantie mee naar huis om werk te laten zien. De kinderen van groep 6/7 krijgen ook werk mee voor de in klas. Daardoor nemen zij de map na een Plusgroep dag mee terug naar de eigen groep.
  • Een etui met daarin een schrijfpotlood, gum en pen. Dit is echter optioneel.

Wil je meer praktische informatie en inzicht in de data dat de plusgroep bijeenkomt? Download hieronder de informatiefolder.

Informatiefolder Plusgroep 2021 2022