Binnen EduMare zijn er een aantal protocollen opgesteld waarin procedures worden beschreven. Protocollen dragen bij tot het nemen van de juiste stappen en beslissingen om te komen tot een oplossing van het probleem. Soms draagt een protocol juist bij om problemen te voorkomen. Door richtlijnen en afspraken goed vast te leggen, scheppen we duidelijkheid om de samenwerking tussen kind, ouders en school te vergroten.