We zijn een school:

  • Waar we kinderen zien en horen.
  • Waar kinderen door iets te creëren zichzelf kunnen zien/zijn.
  • Waar we recht doen aan de doorgaande ontwikkellijn van kinderen.
  • Waar kinderen een stem hebben in hun eigen leerproces.
  • Waar we samen met ouders betrokken zijn bij het ontwikkelen van de verantwoordelijkheid/het initiatief van kinderen.

Alles in een sfeer waarin leerlingen zelfvertrouwen ontwikkelen en zich veilig en geborgen voelen.

Sinds 2013 hebben wij officieel een daltonlicentie. Onze kernwaarden zijn gebaseerd op dit principe. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit zijn kenmerkend voor de manier waarop een daltonschool het onderwijs vormt.

Lees hier meer over Dalton.