Vacatures oudervereniging

Secretaris

Wil jij meer betrokken zijn bij je kind(eren) op school? Vind jij het leuk om een actieve rol te spelen in de interne communicatie en PR. En wil jij (indirect) de leuke activiteiten op school mogelijk maken zodat je blije kinderen ziet?

Dan is de rol van Secretaris jou op het lijf geschreven!

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor het voeren van een goede administratie binnen Oudervereniging OBS Het Palet. Denk hierbij aan het opstellen van interne documenten en presentaties, het opstellen van agenda’s en notulen. Daarnaast zorg je ervoor dat de agenda’s , notulen en overige stukken tijdig verstuurd worden naar de bestuursleden, directie en aanspreekpunten.

Ook ben je in deze rol verantwoordelijk voor het opstellen van publicaties voor bijvoorbeeld de schoolwebsite, Parro of nieuwsbrieven. Daarnaast denk je tekstueel mee over vacatures, publicaties, regelementen en andere documenten. Hier is uiteraard veel ruimte voor eigen ideeën en creativiteit!

De secretaris is onderdeel van het bestuur van de oudervereniging en je zal veel samenwerken met de voorzitter en de penningmeester. Ook zal je in contact staan met de aanspreekpunten van de drie ov locaties, de directie van school en de aanspreekpunten van de schoolteams.

Wil jij meer weten of wil je in aanmerking komen voor deze leuke en uitdagende rol binnen het bestuur van de Oudervereniging? Neem dan contact op met Kevin van Leijden via vz3ovpalet@gmail.com. De sluitingsdatum voor deze functie is donderdag 30 september, reageer dus op tijd!

Bestuur

Het huidige Bestuur van oudervereniging OBS Het Palet zwaait af.

De afgelopen jaren heeft het huidige bestuur bestaande uit Voorzitter Kevin van Leijden, Penningmeester Ricardo van Marion en Secretaris Mitchel Plompen er hard aan gewerkt om de Oudervereniging verder te professionaliseren en te digitaliseren. Dit om er voor te zorgen dat zaken beter terug te vinden zijn, en om er voor te zorgen dat zaken sneller beschikbaar gesteld kunnen worden bij vragen vanuit de OV Locaties. Aangezien de vereniging al jaren bestaat en veel zaken nog handmatig gedaan moest worden, was dit vaak een tijdrovende klus. Daarom is er voor de financiën een boekhoud programma aangeschaft, waarbij de OV Locaties hun bonnen kunnen inscannen en op die manier kunnen declareren. Alle documenten welke nog los aanwezig waren, gedigitaliseerd en op een gezamenlijke in de cloud drive opgeslagen. Vergaderingen tussen het management van school, bestuur OV en OV locaties zijn gestructureerd, en meer tot een eenheid gebracht.

We zijn als bestuur trots hoe de oudervereniging er voor staat, en zijn klaar om het stokje nu over te geven aan een nieuw bestuur. We zijn dan ook per direct op zoek, en willen jullie vragen om de vacatures eens door te nemen Mocht u enthousiast geworden zijn, reageert u dan aub dan kunt u er voor zorgen dat u als bestuur de OV locaties faciliteert zodat de kinderen een leuke schooltijd zullen hebben.

Wie kunnen er lid worden van de Oudervereniging (OV)?

Omdat de OV geen wettelijke status heeft, is hierover niets bij wet geregeld. Wel is er een eigen reglement opgesteld, waarin o.a. is omschreven wie er lid kunnen worden. Voor alle ouders en verzorgers van leerlingen die op school zijn toegelaten, geldt dat men door het betalen van de ouderbijdrage automatisch lid wordt van de oudervereniging. Een ouder/verzorger kan zich dan opgeven om lid te worden van de OV.

Ook worden de ouders/verzorgers altijd uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering. De OV kan afspreken dat er uit ieder gezin maar één ouder lid is van de OV of MR. Als een ouder geen kinderen meer heeft op school, dan kan die ouder officieel geen lid meer zijn van de OV.

Waarom lid worden?

In de OV zijn de ouders van leerlingen vertegenwoordigd die zich betrokken voelen met de school. Een OV-lid levert een positieve bijdrage aan de gang van zaken op school. De betrokkenheid bij de school, het meedoen met en meedenken over diverse activiteiten, meer contact met andere ouders en het team; dit alles draagt mee aan een fijne schooltijd voor de kinderen. Een OV zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen.

Wat doet een OV?

In eerste instantie is de OV er om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest e.d. Het meedenken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school is geen taak van de OV; wel wordt er feedback gegeven aan de medezeggenschapsraad over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De OV heeft andersom ook recht op informatie om zijn functie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De OV heeft verder een adviserende functie naar de school (gevraagd of ongevraagd).Er wordt 6 keer per schooljaar vergaderd in de avonduren; hier zijn – in principe – alle OV-leden bij aanwezig, 1 teamlid en 1 directielid. Het verloop van activiteiten, de evaluaties en nieuwe activiteiten worden hier besproken. Er zijn diverse commissies verdeeld over het schooljaar, variërend van grote activiteiten zoals Sint en Kerst tot het schenken van koffie op de ouderavonden. De taken voor het nieuwe schooljaar worden in principe tijdens de laatste vergadering van het lopende schooljaar verdeeld. Voor elke commissie bestaan er draaiboeken die tot richtlijn dienen en elk jaar weer aangevuld worden. Ook wordt er elk jaar een lijst met hulpouders gemaakt zodat zij zich aan het begin van het schooljaar op kunnen geven om te helpen bij de diverse activiteiten.